Manifest al digital humanities

Context

Noi, autorii sau observatorii fenomenului numit digital humanities (umanitatea digitală), ne-am întâlnit la Paris în zilele de 18 şi 19 mai cu ocazia evenimentului THATCamp.

În decursul acestor două zile, am analizat si am discutat despre ceea ce înseamnă digital humanities şi am încercat să ne imaginăm, ba chiar să inventăm, ceea ce ar putea sa devină în viitor.

Rezultatul acestor două zile, care nu vor fi decât o etapă printre altele, este că am propus tuturor comunităţilor de cercetare şi tuturor celor ce contribuie la publicarea, valorificarea sau conservarea cunoştiinţelor un manifest al digital humanities.

I. Definiţie

1. Trecerea Societaţii spre era numerică modifică şi chestionează condiţiile de producţie şi de transmitere a cunoştinţelor.

2. Din punctul nostru de vedere, digital humanities influenţează atât ştiinţele umane şi sociale, în totalitatea lor, cât şi arta şi literatura, dar digital humanities nu anihilează moştenirea noastră culturală, ci, din contră, se sprijină pe paradigmele, cunoştinţele practice şi teoretice proprii fiecărei discipline, pe care le integrează perspectivei şi elementelor de analiză specifice sferei numerice.

3. Digital humanities este un concept transdisciplinar care foloseşte metodele, dispozitivele analitice şi perspectivele novatoare ale sferei numerice în domeniul ştiinţelor umane şi sociale.

II. Situaţia

4. Constatăm următoarele :

– în ultima jumătate de secol s-au înmulţit experienţele legate de sfera numerică în ştiinţele umane şi sociale şi mai recent, au luat naştere unele centre de digital humanities, care servesc ca model sau ca locuri de experimentare ale unei viziuni specifice;

– numerizarea induce o prezenţă mai pronunţată a constrângerilor tehnice şi prin urmare economice pentru cercetare. Dar aceste constrângeri reprezintă de fapt o adevărată oportunitate pentru că permit dezvoltarea muncii în echipă;

– există câteva metode dovedite, chiar dacă ele nu sunt cunoscute nici împărtăşite de toată lumea;

– există o multitudine de comunităţi particulare care au luat naştere din interesul lor pentru anumite practici, unelte sau diferite obiecte commune (de exemplu folosirea codurilor textuale, sistemele de informare geografică, lexicometria, numerisarea partimoniului cultural, ştiinţific şi tehnic, topografia webului, căutarea datelor ascunse, 3D, arhivele orale, arta şi literaturile numerice şi hipermediatice, etc.), toate aceste comunităţi sunt pe cale de a se reuni pentru a forma câmpul mai larg al digital humanities.

III. Declaraţie

5. Noi, actorii digital humanities, formăm o comunitate de practici solidară, deschisă, primitoare şi accesibilă tuturor.

6. Suntem o comunitate fără graniţe, pluridisciplinară şi plurilingvistică.

7. Dezvoltarea cunoştiinţelor, ameliorarea calităţii cercetării în domeniile noastre disciplinare şi îmbogăţirea cunoştiinţelor şi al patrimoniului colectiv dincolo de sfera academică sunt obiectivele noastre.

8 Cerem integrarea culturii digitale în cadrul definiţiei culturii generale în secolul 21.

IV. Orientări viitoare

9. Lansăm un apel pentru un acces liber la informaţii şi la metadate . Acestea trebuie să fie documentate şi interaplicabible, atât din punct de vedere tehnic cât şi al conceptelor folosite.

10. Suntem în favoarea difuzării, circulaţiei şi înbogăţirii libere a metodelor, codului, formelor şi rezultatelor cercetării.

11. Cerem integrarea cursurilor de digital humanities în programele de pregătire în ştiinţe umane şi sociale, artistice şi literare. De asemenea, dorim crearea unei diplome specifice de digital humanities cât şi dezvoltarea unor pregătiri profesionale dedicate acestei discipline. În fine, dorim ca toate aceste competenţe să fie luate în considerare în cadrul angajării şi de-a lungul întregii cariere profesionale.

12. Promitem ca vom contribui la proiectul de construcţie a unei competenţe colective care se bazează pe un vocabular comun tuturor, o competenţă care rezultă din munca tuturor actorilor implicaţi. Această competenţă are ambiţia să devină un bun comun. Ea constitue o adevărată oportunitate ştiinţifică dar şi o oportunitate în cadrul integrării în domeniul profesional, indiferent de sector.

13. Dorim să contribuim la definirea şi la transmitera practicilor adecvate, corespunzătoare unor nevoi disciplinare şi transdisciplinare precise, înscrise într-un proces de evoluţie care rezultă din dezbateri şi apoi din acorduri în rândul comunităţilor implicate. Caracterul democratic definitor al digital humanities permite o abordare pragmatică a protocoalelor şi al concepţiilor, o abordare care autorizează existenţa unor metode diferite, ba chiar concurente, de interpretare şi de analiză, care contribuie la îmbogăţirea analizelor şi al practicilor.

14. Cerem crearea unor infrastructuri cibernetice apte să evolueze, care să răspundă unor nevoi adevărate. Aceste infrastructuri cibernetice se vor putea construi prin utilizarea unor metode şi a unor perspective care şi-au dovedit deja utilitatea în cadrul comunităţilor de cercetare.

Haideţi cu noi!

Traduction par Carmen Husti-LaboyeCiter ce billet
Marin Dacos (2011, 26 mars). Manifest al digital humanities. THATCamp Paris. Consulté le 17 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/uo24

Vous aimerez aussi...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search